Máte problémy so správou domu? Poradíme vám

Majitelia bytov dostávajú každoročne prehľad o vyúčtovaní nákladov na bývanie. Spolu s ním vznikajú často mnohé otázky na fungovanie bytového domu a jeho správy. Poradíme vám, ako postupovať v prípade vašej nespokojnosti.

Máte problémy so správou domu? Poradíme vám
Máte problémy so správou domu? Poradíme vám (Foto: homepro-sprava.sk)

Ročné vyúčtovanie

Každý rok, najneskôr do 31. mája, je povinná každá spoločnosť, ktorá spravuje bytový dom doručiť vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru ročné vyúčtovanie. V tom sa porovnávajú uhradené zálohové platby a reálne náklady na prevádzku bytu v danom zúčtovacom období. Reálne náklady sa určujú na základe odpočtov skutočnej spotreby. Tento odpočet vykonáva správca bytového domu vždy na začiatku kalendárneho roka.

dobrom ročnom vyúčtovaní nájdete informáciu o nákladoch na vykurovanie, spotrebu studenej a teplej vody ako aj náklady na ohrev teplej vody. Nájdete tu tiež informácie o nákladoch na energie spoločných priestorov, upratovanie spoločných priestorov, prevádzku výťahov a odvoz odpadu.

Správa správcu domu

Spolu s ročným vyúčtovaním je správca bytového domu povinný predložiť správu o činnosti za uplynulý rok. Spolu s touto správou predkladá tiež vyúčtovanie fondu opráv za uplynulé obdobie a informácie o stave spoločných priestorov a zariadenia bytového domu.

Zmena správcu bytového domu

Ak nie ste spokojní s činnosťou správcu vášho bytového domu, môžete ho odvolať. Nutná zmena správcu domu musí prebiehať v súlade s platnou legislatívou. Je potrebné dodržať tieto kroky:

  1. Odvolanie správcu bytového domu je možné uskutočniť len na schôdzi majiteľov bytov a nebytových priestorov.
  2. Schôdzu zvoláva správcovská spoločnosť. Ak ju nezvolá do 15 dní od doručenia žiadosti o jej zvolanie, môžu ju zvolať aj majitelia priestorov. Na takéto zvolanie schôdze je potrebné vyzbierať 25 % podpisov majiteľov.
  3. V pozvánke na schôdzu je potrebné uviesť samostatný bod: odvolanie správcu.
  4. Na zmenu správcu je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny majiteľov priestorov. Majitelia, ktorí sa nemôžu zúčastniť, môžu vystaviť splnomocnenie, ktorým poveria inú osobu, aby hlasovala v ich mene.
  5. Je potrebné spísať prezenčnú listinu a zápisnicu so všetkými náležitosťami. V zápisnici nesmie chýbať bod o hlasovaní za odvolanie správcu aj s počtom hlasov.
  6. Po právoplatnom odvolaní správcu plynie výpovedná lehota, počas ktorej vyberiete nového správcu.
  7. Zmenu správcu domu zavŕšite výberom nového správcu.

Ak si dáte na tieto body pozor, určite to bude zmena jednoduchšia a prijateľná.

Text:PR

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!