Teraz sa rozhoduje o budúcnosti vašich investícií do vlastnej nehnuteľnosti

Investície na obnovu ekonomiky by nemali nechať bez povšimnutia tí z vás, ktorí budú v blízkej dobe riešiť investície do kúpy nehnuteľnosti či modernizácie vykurovacieho systému. Obrovský balík peňazí, ktorý majú pripravený štáty Európskej únie, bude z veľkej časti smerovať do projektov „zelenej ekonomiky“, t. j. rozšírenie elektromobilov, obnoviteľných zdrojov energie, zníženie energetickej náročnosti budov či celkové zvýšenie energetickej sebestačnosti. Tento trend, hoci naša vláda o ňom nahlas nehovorí, sa pravdepodobne „preženie“ aj cez tuzemsko.

Teraz sa rozhoduje o budúcnosti vašich investícií do vlastnej nehnuteľnosti
Teraz sa rozhoduje o budúcnosti vašich investícií do vlastnej nehnuteľnosti (Foto: unsplash.com)

O čo konkrétne ide? Európske krajiny, najmä Nemecko, musia revidovať svoju súčasnú politiku podpory obnoviteľných zdrojov energie, kde náklady šplhajú až do astronomických výšok. Zároveň, stále zostáva nevyriešená otázka zníženia emisií skleníkových plynov na úrovni výroby tepla pre rezidenčné budovy, ktoré vo vyspelých ekonomikách tvoria cca tretinu všetkých emisií, rovnako ako zníženie emisií spojené s poľnohospodárskou výrobou.

S ekonomickým poklesom spojený prepad cien elektriny, zemného plynu a ďalších konvenčných zdrojov tepla, sa stáva bolestivou otázka podpory obnoviteľných zdrojov energie v podobe veterných a solárnych elektrární. Rozdiely medzi trhovou a garantovanou výkupnou cenou elektriny, resp. náklady na garantované výkupné ceny, sú častejšie témou verejnej diskusie, rovnako ako otázky pokračovanie tohto trendu.

A teraz konečne k nehnuteľnostiam

Za súčasných podmienok sa zdá byť ďalšia podpora veterných a solárnych elektrární nemysliteľná. Ako ale ďalej napĺňať ambiciózne ciele znižovania emisií skleníkových plynov? Práve prostedníctvom „zazelenania“ energiou pre rezidenčné nehnuteľnosti. Naprieč Európou môžeme vidieť programy na podporu rozšírenia tepelných čerpadiel či domácich fotovoltaických zariadení. Už dnes sú pritom tepelné čerpadlá nejrozšírenejším zdrojom energií pri novostavbách v Nemecku, za preferovaný zdroj energie je aj v Holandsku a Veľkej Británii, ktoré sa okrem uhlia rozhodli „skoncovať“ aj so zemným plynom, ktoré nebude od roku 2025 možné zaviesť do novostavieb.

Rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie však vyžaduje investície. Kde tieto peniaze zobrať v dobe ekonomického prepadu a s ním spojeným poklesom výberu daní? Jedným z riešení sú peniaze z emisných kvót, ktoré možno považovať za akúsi „daň z vypúšťania skleníkových plynov“. Rast cien emisných povoleniek by sa pravdepodobne negatívne prejavil na cene elektriny, veď už pred cca rokom sa písalo „ohrozené prevádzkyschopnosti“ uhoľných elektrární práve v súvislosti s rastúcimi cenami emisných kvót. Rast cien elektriny potom bude predstavovať zvýšené výdavky rozpočtov na strane domácností, ktoré budú viac tlačené k tomu, riešiť energetické náročnosti svojich budov a zdroje tepla či teplej vody.

Vývoj ceny emisných povoleniek v uplynulých 5 rokoch (ceny v USD)
Vývoj ceny emisných povoleniek v uplynulých 5 rokoch (ceny v USD)

Zdroj: Businessinsider.com

Kupujúci aj politici sa zrejme začnú čoskoro pýtať

Okrem toho, že spotrebu energií budú riešiť majitelia nehnuteľností, budú sa ňou takmer určite zaoberať aj budúci potenciálni kupci i politici. Prvá skupina bude dopytovať takéto nehnuteľnosti, ktorých energetická náročnosť nebude nadmerne zaťažovať rodinné rozpočty, a to priamo aj nepriamo, pričom „nepriamou záťažou“ môžeme nazývať prípadné dane a poplatky, čím sa dostávame k politikom.

Táto skupina bude musieť skôr či neskôr riešiť otázku splácania dlhov vytvorených práve za účelom obnovy ekonomiky. Nám dobre známa spotrebná daň, by sa tak mohla dočkať buď navýšenia či rozšírenia, práve o ďalšie „špinavé“ zdroje energií.

Vyššie uvedené neznáme vrhajú tuzemské domácnosti do väčšej neistoty ako domácnosti zo západnej Európy z toho dôvodu, že trh s obnoviteľnými zdrojmi energie pre domácnosti je tu výrazne menej rozvinutý. Predsa len, desiatky rokov náskoku sa nedajú rýchlo zmazať, hoci tempo rastu novo inštalovaných tepelných čerpadiel je v tuzemsku jedno z najväčších v Európe.

Ak teda Európa určí smer ešte intenzívnejšieho rozširovania zelených energií pre domácnosti, tuzemské domácnosti v tomto budú čiastočne znevýhodnené práve z dôvodu horšej východiskovej pozície. Ak teda dnes uvažujete o novom zdroji tepla či obstarania nehnuteľnosti, premýšľajte v dlhodobých horizontoch. Urobte už dnes rozhodnutie s ohľadom na očakávaný vývoj a vyhnite sa tak situácii, kedy budete zaskočení „vynútenými“ investíciami práve z dôvodu zvýšenia výdavkov na energie zo „špinavých“ zdrojov či dokonca zákazu využívania určitých zdrojov energií, ako už sme tomu boli mimochodom svedkami u neekologických kotlov na tuhé palivá.

Text:PR

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!